* Självskadebeteende betyder att skada sig själv eller att göra illa sin kroppen på något sätt

*

* Självskadebeteende betyder att skada sig själv eller att göra illa sin kroppen på något sätt, brukar vara ett sätt att förska hantera svara känslor.
Det kan känns som att det hjälper i studen men i längden kan det få dig sämre. Man börjar att skada sig själv se det som alternativ och med
tiden det svårt att sluta . Själv skadande hänger ofta ihop med själv känsla när man gör illa sig själv det påverka själv respekt.
T.Ex. En person knacka hans huvud med vägg.
*Ätstörning om man tänker mycket på kroppen och vad man äter kan ha en ätstörning.Ätstörning skadar båda kroppsligt osh psykisk.
Det finns olika typer ätstörning
* anorexi
* hetsätningsstörning ätstörning
* bulimi och e.t.c.
Teken på ätstörning
Du äter stora mänger onyttig mat när du ensam.
Du skjuter upp eller hopper över måltid, äter langsamt, och ofta ensam.
Du måste äta viss mat på ett särskilt sätt får du ångest e.t.c.
Anorexi : om du har anorexi i du en strikt diet,fastar,eller svälter sig. Ofta tränar över drivet mycket. Du är rädd för att gå upp i vikt.
Du har en uppfattning om din vikt och ditt utseende inte stämmer överens med hur man ser dig,ofta mår du dåligt psykisk och linder av änest, med
nedstämdhet eller deprssion.
Bulimi : Om du har bulimi hetsäter du försöker sedan göra dig av med maten, oftas genom att kräkas använda laxermedel.
om du har bulimi kan din känsla hänga ihop med hur upplever din kroppsform och vikt.
sjukdom kan göra att du drar dig undan och isolerar dig från andra människor eftersom du skäms för dina problem

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team